Neem contact met ons op 058-216 16 05

Vastgoedbeheer


Het is de droom van iedere facility- en vastgoedmanager een up-to-date systeem met actuele en correcte informatie over gebouwen en terreinen te bezitten.

Tekenplein denkt graag met u mee en kan een maatwerkaanpak ontwikkelen die optimaal aansluit op uw bedrijfsprocessen en doelen.

Vastgoedbeheer in optimale vorm en helder in beeld!

Woningwaarderingsysteem t.b.v. carthotheek

BVO-VVO

Tekenplein kan u helpen bij het verzamelen en archiveren van de aanwezige tekeningen en/of plattegronden. Deze worden gecontroleerd op volledigheid en worden aangevuld met actuele informatie zoals o.a. oppervlaktestaten om een correcte huurprijs te berekenen.

Bij een wijziging wordt dan met 1 druk op de knop de gevolgen voor de huurwaarde in het vastgoed zichtbaar.

De tekeningen kunnen desgewenst worden gekoppeld aan uw eigen systeem om nog meer gegevens te kunnen toevoegen.

NEN2580 metingen en rapportage

NEN2580 meting

Inhoud en oppervlakte spelen in het vastgoed een belangrijke rol. De NEN2580 maakt onderscheid in Bruto VloerOppervlak (BVO), Netto VloerOppervlak (NVO) en Verhuurbaar Oppervlak (VVO).

Aan de hand van de metingen bepalen we oppervlakten en inhouden van gebouwen. Om een meetstaat of certificaat te kunnen maken moet er gemeten worden. Hiertoe kunnen de digitale tekeningen worden gebruikt, maar kan ook de maatvoering in het werk worden bepaald. De bestaande situatie kan dan meteen in kaart worden gebracht!

BIM (Building Information System)

BIM

BIM (Bouw Informatie Model) en 3d modeling wordt gezien als een steeds belangrijkere en vitale factor in het efficiënt en effectief sturen van processen. Het model wordt gebruikt om verschillende informatiebronnen op elkaar af te stemmen en zo een aantal knelpunten qua beheer op te lossen.

Ons doel is de informatievoorziening en daarmee de kwaliteit van het proces sterk te verbeteren.

Meer info over 3d modeling (Revit) inclusief 3d laserscannen kunt u in onze portfolio vinden.

Energielabels en energieprestatieadvies

energielabel

Waarom een energielabel of Energie Prestatie Advies?

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning, kantoor of gebouw is, en vermeldt welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Energie Prestatie Advies (EPA) is een advies op het gebied van energiebesparing, verhoging van wooncomfort en het verbeteren van het binnenklimaat. Voor het opstellen van een dergelijk advies kunnen wij langskomen om uw woning grondig te onderzoeken.

Wilt u uw vastgoedbeheer optimaliseren of up-to-date houden met actuele informatie?